вул Волоська, б.47
тел.(044)344-20-10
КНП "ЦПМСД №1" Подільського району м.Києва
Вибрати сімейного лікаря
МОЗ України
Міністерство охорони здоров'я України
Єдиний державний реєстр декларацій
Осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Державне підприємство
«Державний центр інформаційних ресурсів України»

Комунальне некомерційне підприємство

" Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Адреса: вул. Волоська,47, м. Київ, 04070.

тел. Call Центр 8(044) 344-20-10

Режим роботи:   

Понеділок з 08.00-20.00 год.
Вівторок з 08.00-20.00 год.
Середа з 08.00-20.00 год.
Четверг з 08.00-20.00 год.
Пятниця з 08.00-20.00 год.

Режим роботи чергового кабінету (тел.(044)482-43-96):
Субота з 09.00-15.00 год.
Неділя з 09.00-15.00 год.

Святкові та передсвяткові дні з 09.00-15.00 год.

                                                     


                                                                                             

Основними завданнями Підприємства є :

- організація надання прикріпленому населенню первинної медико-санітарної допомоги;

- забезпечення належної доступності та якості первинної медико-санітарної допомоги прикріпленого населення;

- організація взаємодії із закладами охорони здоров'я ,що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну(високо спеціалізовану) медичну допомогу та екстренну медичну допомогу;

- організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

Відповідно до покладених на нього завдань Підприємсто забезпечує:

- надання населенню первинну медико-санітарну допомогу;

- належну та рівну доступність первинної медико-санітарної допомоги для населення шляхом розвитку мережі відокремлених підрозділів ,наближених до місць проживання населення;

- реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря,що надає первинну медико-санітарну допомогу ( лікар загальної практики - сімейний лікар,лікар- терапевт,педіатр-дільничний);

- наступність та послідовність обсеження,лікування та реабілітація пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта;

- скеровування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях;

- здійснення деспансеризації населення;

- діяльність з придбання ,зберігання,відпуску,використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів,отруйних чи сильнодіючих засобів,психотропних речовин за наявності ліцензіїна здійснення відповідних видів діяльності у Підприємстві,амбулаторіях як його відокремлених підрозділаху порядку всановленому законодавством України;

-надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань,яка включає комплекс заходів,спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи,навчання населення здоровому способу життя,основами надання самодопомоги та взаємодопомоги;

- раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань;

-раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань;

- проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

- встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування;

- проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

-направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу,спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію;

- виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до законодавсва України.

" Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"Подільського району м. Києва у своїй діяльності керується Конституцією України,законами України,постановами Верховної Ради України,указами і розпорядженнями Президента України,актами Кабінету Міністрів України,наказами Міністерства охорони здоров'я України,рішеннями Київської міської ради,розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради,наказами Департамену охорони здоров'я,розпорядженнями Подільської районної в місті Києві державної адміністрації,наказами управління охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.