вул Волоська, б.47
тел.(044)344-20-10
КНП "ЦПМСД №1" Подільського району м.Києва
Вибрати сімейного лікаря
МОЗ України
Міністерство охорони здоров'я України
Офіційний сайт
Департамент охорони здоров'я - Київ.
Офіційний сайт
Національна служба здоров'я України

Комунальне некомерційне підприємство

" Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Адреса: вул. Волоська,47, м. Київ, 04070.

тел. Call Центр 8(044) 344-20-10

Режим роботи:   

Понеділок з 08.00-20.00 год.
Вівторок з 08.00-20.00 год.
Середа з 08.00-20.00 год.
Четверг з 08.00-20.00 год.
Пятниця з 08.00-20.00 год.

Режим роботи чергового кабінету (тел.(044)482-43-96):
Субота з 09.00-15.00 год.
Неділя з 09.00-15.00 год.

Святкові та передсвяткові дні з 09.00-15.00 год.

                                                     


                                                                                             

Основними завданнями Підприємства є :

- організація надання прикріпленому населенню первинної медико-санітарної допомоги;

- забезпечення належної доступності та якості первинної медико-санітарної допомоги прикріпленого населення;

- організація взаємодії із закладами охорони здоров'я ,що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну(високо спеціалізовану) медичну допомогу та екстренну медичну допомогу;

- організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

Відповідно до покладених на нього завдань Підприємсто забезпечує:

- надання населенню первинну медико-санітарну допомогу;

- належну та рівну доступність первинної медико-санітарної допомоги для населення шляхом розвитку мережі відокремлених підрозділів ,наближених до місць проживання населення;

- реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря,що надає первинну медико-санітарну допомогу ( лікар загальної практики - сімейний лікар,лікар- терапевт,педіатр-дільничний);

- наступність та послідовність обсеження,лікування та реабілітація пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта;

- скеровування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях;

- здійснення деспансеризації населення;

- діяльність з придбання ,зберігання,відпуску,використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів,отруйних чи сильнодіючих засобів,психотропних речовин за наявності ліцензіїна здійснення відповідних видів діяльності у Підприємстві,амбулаторіях як його відокремлених підрозділаху порядку всановленому законодавством України;

-надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань,яка включає комплекс заходів,спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи,навчання населення здоровому способу життя,основами надання самодопомоги та взаємодопомоги;

- раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань;

-раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань;

- проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

- встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування;

- проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

-направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу,спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію;

- виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до законодавсва України.

" Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"Подільського району м. Києва у своїй діяльності керується Конституцією України,законами України,постановами Верховної Ради України,указами і розпорядженнями Президента України,актами Кабінету Міністрів України,наказами Міністерства охорони здоров'я України,рішеннями Київської міської ради,розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради,наказами Департамену охорони здоров'я,розпорядженнями Подільської районної в місті Києві державної адміністрації,наказами управління охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.